< ---- Terug naar de voorpagina

Levensloop begeleiding

Bij levensbepalende keuzes bewijs je jezelf een dienst door je te laten leiden door wat je wezenlijk van waarde acht en de activiteiten die je van nature goed af gaan. Als je stagnatie ervaart in je leven en/of loopbaan, is dit veelal te wijten aan het feit dat je je hiervan onvoldoende bewust bent, of ten prooi bent gevallen aan een waardenconflict c.q innerlijke tegenstrijdigheid.  

Graag inventariseer ik samen met jou welk traject en/of instrument of combinatie hiervan, het meest toegesneden is op je persoonlijke situatie. Onderstaand vindt je een korte introductie. Het belangrijkste is echter dat je vertrouwen hebt in mij als begeleider enerzijds en dat ik van oordeel ben een zinvolle bijdrage te kunnen leveren anderzijds. Daarom gaan we pas echt van start nadat we persoonlijk kennis hebben gemaakt. 

Trajecten en instrumenten

Levensevaluatie: omdat je wilt bepalen welk levensgebied als eerste je aandacht vraagt. Waar als eerste het roer om moet. De oorzaak van een innerlijk conflict dat een gevoel van stagnatie oproept, is vrijwel altijd gelegen in (ogenschijnlijk) conflicterende waarden. De begeleiding is gericht op het vinden van een modus die recht doet aan de diversiteit van de eigen persoonlijkheid.

Loopbaanpaden: omdat je het voor jouw geëigende loopbaanpad wilt kiezen, zicht wilt krijgen op je gewenste activiteiten, de onderliggende drijfveren, en de obstakels die je voor jezelf opwerpt. Ook als je enkel op zoek bent naar praktische tips ten aanzien van netwerken, je curriculum vitae en het voeren van sollicitatiegesprekken, kun je hiervoor kiezen.

Symboliek & Levenskunst: omdat je op zoek bent naar een Groot Verhaal dat de waarden die je uit wilt dragen, weerspiegelt. Een verhaal dat je door een andere bril naar jezelf en je levensloop laat kijken. Zingeving is het centrale thema. De rijke symboliek in veel van deze Grote Verhalen leent zich daarnaast uitstekend om op leven, loopbaan en relaties te relfecteren en je zelfbewustzijn en eigenwaarde te vergroten. 

Persoonlijke effectiviteit: omdat je je verworven inzichten in de praktijk wilt brengen, en je je daarom communicatietechnieken eigen wilt maken die je in staat zullen stellen je zichtbaar/kwetsbaar op te stellen, en toch slagvaardig te reageren. 

Strenghtfinder®: een instrument dat je helpt de vinger te leggen op je kracht, je talenten, en deze in je leven tot uitdrukking te brengen.

Meyers Briggs Type Indicator® (MBTI): een instrument dat je helpt meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag in relatie tot dat van de ander (partner, kind, ouders, zus/broer, vriend, collega, manager), en dit inzicht te gebruiken om gerichter je eigen koers te varen en tegelijkertijd meer harmonie in je relaties te bewerkstelligen.

 


< ---- Terug naar de voorpagina

Namaste Webdesign